Szolgáltatásaink

A könyvtári szolgáltatásokról és a szolgáltatási díjakról részletesen a Könyvtárhasználati szabályzatban olvashatnak.

Részletek a Könyvtárhasználati szabályzatból:

III.2 A könyvtár szolgáltatásai
Alapszolgáltatásai:
• könyvtárlátogatás,
• a gyűjtemény helyben használata,
• állományfeltáró eszközök, katalógusok használata,
• információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek.

Regisztrációhoz kötött szolgáltatásai:
• A könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása.
• Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtári adatbázisokból, adattárakból és az Interneten elérhető információkról.
• Könyvtárközi kölcsönzés eredetiben és másolatban.
• Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás.
• Közhasznú információk gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása.
• Helyismereti, helytörténeti információk gyűjtése, feltárása és szolgáltatása.
• Számítógépes szolgáltatások, Internet-hozzáférés, irodai szoftverek használata, adatok mentése külső hordozóra, ideiglenes adattárolás, nyomtatás, szkennelés.
• A digitális írástudás, és információs műveltség elsajátításának segítése.
• Egyéb irodai szolgáltatások: fénymásolás, laminálás, iratfűzés, fax használata.
• Egész életen át tartó tanulás támogatása. Oktatásban és képzésben résztvevők információ el-látása, információkeresés segítése.
• Előzetes bejelentés alapján csoportok fogadása, csoportos könyvtári foglalkozások tartása.
• Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezése.
• Az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetősége.

III.3 A könyvtári szolgáltatások igénybevételének helye és ideje
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár szolgáltatásai az alábbi helyen vehetők igénybe:

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
5900 Orosháza, Kossuth u. 3.

Telefon:
Tájékoztatás: 68/413-696
Gyermekkönyvtár: 68/412-075
Igazgató: 68/412-012
Fax: 68/412-384

E-mail: konyvtar@justhvk.hu
Honlapjának címe: www.justhvk.hu

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár nyitvatartása: https://www.justhvk.hu/blog/?page_id=1931

III.4 A könyvtári szolgáltatások igénybevétele
A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő – magyar és külföldi – állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja, és betartásukra a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. Nem szükséges regisztráció a rendezvények látogatóinak, valamint a csoportos könyvtárlátogatóknak.
A könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében megkülönböztetünk:
• beiratkozáshoz nem kötött,
• beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokat.
A beiratkozáshoz nem kötött könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők a Könyvtárlátogatók.

III.4.1 Könyvtárlátogatók
A könyvtárlátogatót a forgalmi adatokba beszámítjuk és nyilvántartjuk, de nem kötelezzük regisztrációra. A könyvtárlátogató csak a szolgáltatások adott körére, az alábbi ingyenes szolgáltatások igénybevételére jogosult:
• könyvtárlátogatásra,
• az állományfeltáró eszközök (a könyvtár katalógusainak) használatára,
• információra a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,az alábbi könyvtári gyűjtemények helyben használatára:
• az állomány helyben használata.
A beiratkozáshoz kötött könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők a Könyvtári tagok.

III.4.2 Könyvtári tag
Könyvtári tag az lehet, aki regisztráltatja magát.
Beiratkozáskor a könyvtári tagnak a könyvtáros kérésére az alábbi adatokat kell közölni, azok hitelességét személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni:
• név (asszonyoknál leánykori név is)
• anyja neve
• születési hely, év, hónap
• személyi igazolvány száma
• állandó – és ideiglenes – lakhely
• telefonszám, e-mail cím
Statisztikához a könyvtár kéri még az alábbi adatokat is, de ezek közlése nem kötelező:
• foglalkozás
• munkahely
Beiratkozás után a Könyvtári tag Olvasójegyet kap, amely a beiratkozástól számított 1 évig érvényes, és személyre szól.
Az Olvasójegy tulajdonosa az alábbi könyvtári szolgáltatások igénybevételére jogosult.
• Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt, előfizetett vagy készített adatbázisokban, adattárakban és az Interneten elérhető információkról.
• A könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása.
• Az elektronikus dokumentumok helyben használata a megszabott feltételek szerint.
• Számítógépes szolgáltatások közül: az elektronikus dokumentumok helyben használata (ingyenes könyvtári katalógusok, adatbázisok).
• Segítségnyújtás katalógusaink, kézikönyvtárunk, számítógépes adatbázisainak használatához.
• Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, lelőhely-információk.
A könyvtár a 16 éven aluli, illetve a nagykorú, de gyámság alatt álló beiratkozók esetén kezes kötelezettségvállalását kéri, aki jótállási nyilatkozat aláírásával vállalja a beiratkozóval szembeni könyvtári követelések teljesítését. A jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jótálló adatait és a jótállás vállalásának aláírással igazolt tényét.

Térítéses szolgáltatások
Térítéses szolgáltatásaink igénybe vehetők a szolgáltatást nyújtó könyvtári részleg használati szabályzatában meghatározott feltételek szerint.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár szolgáltatásainak térítési díja
Beiratkozási díjak (Olvasójegy):
• A könyvtárba a beiratkozás ingyenes
Késedelmi díjak:
• könyvek, hangoskönyvek esetében:
◦ első felszólítás: 500,- Ft
◦ második felszólítás: 1.000,- Ft
◦ harmadik felszólítás: 1.500,- Ft
• hangfelvételek és videofelvételek: 50,- Ft/nap/dokumentum
Elveszett könyvtári dokumentumok:
• Könyvek esetében a térítési díjat az elveszett könyv gyűjteményi értékének figyelembevételével állapítjuk meg az alábbiak szerint:
◦ Az 1997 előtt megjelent könyvek esetében az eredeti ár tízszerese, de legalább 1.000,- Ft.
◦ Az 1997 után megjelent könyvek esetében az eredeti ár háromszorosa.
• CD, DVD lemezek: az eredeti árat kell megtéríteni.
• Videokazetták: az eredeti árat kell megtéríteni.
Előjegyzés: ingyenes.
Könyvtárközi kölcsönzés:
• Történhet eredetiben és másolatban.
• A mindenkori postai díjszabásban az ajánlott levél díjának megfelelő postaköltséget számítunk fel
• Amennyiben a küldő könyvtár díjat számít fel, annak költsége az olvasót terheli.
• Másolatban történő szolgáltatáskor a másolás költségét az olvasó fizeti.
Bibliográfiai adatszolgáltatás és lelőhely információ: ingyenes
Fénymásolás, nyomtatás:
• Fekete-fehér:
◦ A/4: 15,- Ft kétoldalas: 25,- Ft
◦ A/3: 30,- Ft kétoldalas: 50,- Ft
• Színes:
◦ A/4 önéletrajz: 50,- Ft kétoldalas: 100,- Ft
◦ A/4 (50%-os telítettség alatt): 80,- Ft kétoldalas: 160,- Ft
◦ A/4 (50%-os telítettség felett): 150,- Ft kétoldalas: 290,- Ft
◦ A/3: 300,- Ft kétoldalas: 600,- Ft
Számítógépes szolgáltatások:
Számítógép használata: 150,- Ft/30 perc Könyvtártagoknak: 100,- Ft/30 perc
CD, DVD-írás (lemezzel együtt): 500,- Ft/lemez 500,- Ft/lemez
Lapolvasó: 100,- Ft/db 100,- Ft/db
Spirálozás:
• 0 – 30 lap 300,- Ft
• 30 – 60 lap 350,- Ft
• 60 – 90 lap 400,- Ft
• 90 – 120 lap 500,- Ft
• 120 – 150 lap 600,- Ft
Laminálás:
• A/5: 100,- Ft
• A/4: 150,- Ft
• A/3: 300,- Ft
Fax küldése és fogadása:
• Magyarországa: 500,- Ft alapdíj + 250,- Ft/oldal
• Külföldre: 1.000,- Ft alapdíj + 500,- Ft/oldal
• Fax fogadása: 100,- Ft/oldal

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.