Szolgáltatásaink

A könyvtári szolgáltatásokról és a szolgáltatási díjakról részletesen a Könyvtárhasználati szabályzatban olvashatnak.

Részletek a Könyvtárhasználati szabályzatból:

III.2 A könyvtár szolgáltatásai

Alapszolgáltatásai:

 • könyvtárlátogatás,
 • a gyűjtemény helyben használata,
 • állományfeltáró eszközök, katalógusok használata,
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek.

Regisztrációhoz kötött szolgáltatásai:

 • A könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása.
 • Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtári adatbázisokból, adattárakból és az Interneten elérhető információkról.
 • Könyvtárközi kölcsönzés eredetiben és másolatban.
 • Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás.
 • Közhasznú információk gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása.
 • Helyismereti, helytörténeti információk gyűjtése, feltárása és szolgáltatása.
 • Számítógépes szolgáltatások, Internet-hozzáférés, irodai szoftverek használata, adatok mentése külső hordozóra, ideiglenes adattárolás, nyomtatás, szkennelés.
 • A digitális írástudás, és információs műveltség elsajátításának segítése.
 • Egyéb irodai szolgáltatások: fénymásolás, laminálás, iratfűzés, fax használata.
 • Egész életen át tartó tanulás támogatása. Oktatásban és képzésben résztvevők információ el-látása, információkeresés segítése.
 • Előzetes bejelentés alapján csoportok fogadása, csoportos könyvtári foglalkozások tartása.
 • Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezése.
 • Az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetősége.

III.3 A könyvtári szolgáltatások igénybevételének helye és ideje

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár szolgáltatásai az alábbi helyen vehetők igénybe:

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

5900 Orosháza, Kossuth u. 3.

Telefon:

 • Felnőtt könyvtár: 68/413-696
 • Gyermekkönyvtár: 68/412-075 

E-mail: konyvtar@justhvk.hu

Honlapjának címe: www.justhvk.hu

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár nyitvatartása: https://www.justhvk.hu/blog/?page_id=1931

III.4 A könyvtári szolgáltatások igénybevétele

A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő – magyar és külföldi – állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja, és betartásukra a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. Nem szükséges regisztráció a rendezvények látogatóinak, valamint a csoportos könyvtárlátogatóknak.

A könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében megkülönböztetünk:

 • beiratkozáshoz nem kötött,
 • beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokat.

A beiratkozáshoz nem kötött könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők a Könyvtárlátogatók.

III.4.1 Könyvtárlátogatók

A könyvtárlátogatót a forgalmi adatokba beszámítjuk és nyilvántartjuk, de nem kötelezzük regisztrációra. A könyvtárlátogató csak a szolgáltatások adott körére, az alábbi ingyenes szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • könyvtárlátogatásra,
 • az állományfeltáró eszközök (a könyvtár katalógusainak) használatára,
 • információra a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,az alábbi könyvtári gyűjtemények helyben használatára:
 • az állomány helyben használata.

A beiratkozáshoz kötött könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők a Könyvtári tagok.

III.4.2 Könyvtári tag

Könyvtári tag az lehet, aki regisztráltatja magát.

Beiratkozáskor a könyvtári tagnak a könyvtáros kérésére az alábbi adatokat kell közölni, azok hitelességét személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni:

 • név (asszonyoknál leánykori név is)
 • anyja neve
 • születési hely, év, hónap
 • személyi igazolvány száma
 • állandó – és ideiglenes – lakhely
 • telefonszám, e-mail cím

Statisztikához a könyvtár kéri még az alábbi adatokat is, de ezek közlése nem kötelező:

 • foglalkozás
 • munkahely

Beiratkozás után a Könyvtári tag Olvasójegyet kap, amely a beiratkozástól számított 1 évig érvényes, és személyre szól.

Az Olvasójegy tulajdonosa az alábbi könyvtári szolgáltatások igénybevételére jogosult.

 • Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt, előfizetett vagy készített adatbázisokban, adattárakban és az Interneten elérhető információkról.
 • A könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása.
 • Az elektronikus dokumentumok helyben használata a megszabott feltételek szerint.
 • Számítógépes szolgáltatások közül: az elektronikus dokumentumok helyben használata (ingyenes könyvtári katalógusok, adatbázisok).
 • Segítségnyújtás katalógusaink, kézikönyvtárunk, számítógépes adatbázisainak használatához.
 • Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, lelőhely-információk.

A könyvtár a 16 éven aluli, illetve a nagykorú, de gyámság alatt álló beiratkozók esetén kezes kötelezettségvállalását kéri, aki jótállási nyilatkozat aláírásával vállalja a beiratkozóval szembeni könyvtári követelések teljesítését. A jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jótálló adatait és a jótállás vállalásának aláírással igazolt tényét.

Térítéses szolgáltatások

Térítéses szolgáltatásaink igénybe vehetők a szolgáltatást nyújtó könyvtári részleg használati szabályzatában meghatározott feltételek szerint.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár szolgáltatásainak térítési díja

Beiratkozási díjak (Olvasójegy):

 • A könyvtárba a beiratkozás ingyenes

Késedelmi díjak:

 • könyvek, hangoskönyvek esetében:
  • első felszólítás: 500,- Ft
  • második felszólítás: 1.000,- Ft
  • harmadik felszólítás: 1.500,- Ft
  • hangfelvételek és videofelvételek: 50,- Ft/nap/dokumentum

Elveszett könyvtári dokumentumok:

 • Könyvek esetében a térítési díjat az elveszett könyv gyűjteményi értékének figyelembevételével állapítjuk meg az alábbiak szerint:
  • Az 1997 előtt megjelent könyvek esetében az eredeti ár tízszerese, de legalább 1.000,- Ft.
  • Az 1997 után megjelent könyvek esetében az eredeti ár háromszorosa.
  • CD, DVD lemezek: az eredeti árat kell megtéríteni.
  • Videokazetták: az eredeti árat kell megtéríteni.

Előjegyzés: ingyenes.

Könyvtárközi kölcsönzés:

 • Történhet eredetiben és másolatban.
 • A mindenkori postai díjszabásban az ajánlott levél díjának megfelelő postaköltséget számítunk fel
 • Amennyiben a küldő könyvtár díjat számít fel, annak költsége az olvasót terheli.
 • Másolatban történő szolgáltatáskor a másolás költségét az olvasó fizeti.

Bibliográfiai adatszolgáltatás és lelőhely információ: ingyenes

Fénymásolás, nyomtatás:

 • Fekete-fehér:
  • A/4: 15,- Ft kétoldalas: 25,- Ft
  • A/3: 30,- Ft kétoldalas: 50,- Ft
 • Színes:
  • A/4 önéletrajz: 50,- Ft kétoldalas: 100,- Ft
  • A/4 (50%-os telítettség alatt): 80,- Ft kétoldalas: 160,- Ft
  • A/4 (50%-os telítettség felett): 150,- Ft kétoldalas: 290,- Ft
  • A/3: 300,- Ft kétoldalas: 600,- Ft

Számítógép használata: 150,- Ft/30 perc Könyvtártagoknak: 100,- Ft/30 perc

CD, DVD-írás (lemezzel együtt): 500,- Ft/lemez 500,- Ft/lemez

Lapolvasó: 100,- Ft/db 100,- Ft/db

Spirálozás:

 • 0 – 30 lap 300,- Ft
 • 30 – 60 lap 350,- Ft
 • 60 – 90 lap 400,- Ft
 • 90 – 120 lap 500,- Ft
 • 120 – 150 lap 600,- Ft

Laminálás:

 • A/5: 100,- Ft
 • A/4: 150,- Ft
 • A/3: 300,- Ft

Fax küldése és fogadása:

 • Magyarországa: 500,- Ft alapdíj + 250,- Ft/oldal
 • Külföldre: 1.000,- Ft alapdíj + 500,- Ft/oldal
 • Fax fogadása: 100,- Ft/oldal

Videófelvételek digitalizálása:

 • Digitalizálás: 15,- Ft/perc
 • Lemez (DVD-R, normál CD-tokkal): 350,- Ft/lemez
 • Borító készítés: 50,- Ft/borító
 • Borító nyomtatása: ff.: 15,- Ft/lap, szín.: 150,- Ft/lap
 • Kazetta átvizsgálása, ha az olvasó nem tudja, mi van rajta: 300,- Ft/kazetta

Hangfelvételek digitalizálása:

 • Digitalizálás: 10,- Ft/perc (szükség szerinti számú track-re bontással)
 • Lemez (CD-R, Verbatim, Slim tokos): 200,- Ft/lemez
 • Borító készítés: 50,- Ft/borító
 • Borító nyomtatása: ff.: 15,- Ft/lap, szín.: 150,- Ft/lap
 • Kazetta átvizsgálása, ha az olvasó nem tudja, mi van rajta: 200,- Ft/kazetta

 

 • Tisztelt Könyvtár!

  Érdekelt a Könyvtár szolgáltatása és ezért böngésztem a honlapot. Az elérhető információk köre megfelelő, azonban többször elfogyott a türelmem amiatt, hogy hogyan lehet fehér felületen halványszürke apró betűkkel írni.
  Igaz én szemüveges meg öreg vagyok, azonban az ilyen emberekre is lehet gondolni.
  Barta judit

 • Kedves Judit,
  nagyon szépen köszönjük az értékes visszajelzését! Most módosítottunk a betűtípuson, így reményeink szerint könnyebben olvasható a szöveg. Hálásak lennénk, ha visszajelezne, hogy valóban javult-e az olvashatóság.
  Köszönettel,
  Buzai Csaba

 • Tisztelt Buzai Csaba!
  Érdelődöm: A4-es méretű füzet (A3 összehajtva, ebből 3 db egy füzet) fekete-fehér nyomtatására, összehajtására, összetűzésére (2 db kapocs középen) van-e Önöknél lehetőség? Ha igen mennyibe kerül?

  Válaszát köszönöm: Dr. Papp János

  • Tisztelt dr. Papp János,
   A3-as lapot tudunk egyoldalasan (30 Ft/lap) és kétoldalasan (50 Ft/lap) nyomtatni, de füzetet nem tudunk készíteni belőlük.
   Üdvözlettel,
   Buzai Csaba

 • Vélemény, hozzászólás?

  Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük