Könyvtámogatási program új könyvekkel

Idén februárban érkezett a lehetőség, hogy a könyvtárunk is részt vehet a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjában. Mi pályáztunk, rendeltünk, ma pedig már a könyvek is megérkeztek, melyeket az alábbi listában tüzetesen is átvizsgálhattok. A kötetek várhatóan az ősszel kerülnek ki a kölcsönzőterekbe, de ha valamire nagyon vágytok a listán szereplő könyvek közül, már előtte is, soron kívül megkaphatjátok.

 • Bődy Pál (1934-): Tudós nemzedék, magyar szellemóriások : tudománypolitika Magyarországon, 1867-1910. Bp. ; Pécs : Dialóg Campus 144 p.
 • Varga Csaba (1945-2012): A számjelek és a számírás története. Bp. : Fríg K. 406 p.
 • Kiss Tamás, T. (1949-) – Tibori Tímea (1950-): Kultúrkapuk : tanulmányok a kultúr[politik]áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról. Szeged : Belvedere Meridionale 343 p.
 • Prókai Margit (1957-): Tartalmi feltárás, könyvtári osztályozás : információkereső nyelvek és osztályozási rendszerek. Gödöllő : SZIE 114 p.
 • Levélben értesítsen engem! : kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításról. Deák Eszter (sajtó alá rend.) – Zvara Edina (sajtó alá rend.) – Csobán Endre Attila (ford.) Bp. : Kossuth : OSZK 279 p.
 • Gombos Péter (1973-): Dobj el mindent, és olvass! : esszék olvasáspedagógiáról, gyermek- és ifjúsági irodalomról. Bp. : Pont 125, [2] p.
 • Jeney Éva (1963-): Nyitott könyv : irodalom, terápia, elmélet. Bp. : Balassi 214 p.
 • Szávai Ilona (1949-): Boldog kútásók és állványozók avagy : esszék, jegyzetek. Szávai Ilona (szerk.) Bp. : Pont 144, [3] p. (Fordulópont könyvek)
 • Simányi Frigyes: Kisalföld : tájházak, népi épületek, emlékházak. Bp. : Cser K. 111 p.
 • Karinthy Frigyes (1887-1938): „Új lélektan” : pszichoanalitikus írások. Hárs György Péter (szerk.) – Hárs György Péter (szerk.) Bp. : Múlt és Jövő K. 460 p. (Múlt és Jövő pszichológia)
 • Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába : elméletek, értékek, iskolák, irányzatok. Bertók Rózsa (szerk.) Pécs : Virágmandula Kft. : Ethosz Tud. Egyes. 178 p.
 • Nemeshegyi Péter (1923-): Istenkereső ember, emberkereső Isten. Bp. : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : L’Harmattan 146 p. (Jezsuita könyvek)
 • Diamond, Jared Mason (1937-): A világ tegnapig : mit tanulhatunk a régi társadalmaktól?. Vassy Zoltán (ford.) Bp. : Typotex 424, [32] p.
 • Majtényi Balázs (1974-) – Majtényi György (1974-): Cigánykérdés Magyarországon 1945-2010. Bp. : Libri 223 p.
 • Mohás Lívia (1928-): Az agresszióról és a sikerkereső emberről. Bp. : Saxum 225 p.
 • Szabóné Kármán Judit: A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota. Bp. : Gondolat 244 p.
 • Szuhay Péter (1954-): Sosemlesz Cigányország. Boldizsár Iván (szerk.) Bp. : Osiris 359 p. (Magyarország felfedezése)
 • Társadalmi riport. Kolosi Tamás (szerk.) – Tóth István György (szerk.) Bp. : Tárki 378 p.
 • „Csak másban” : romareprezentáció a magyar médiában. Bogdán Mária (szerk.) – Feischmidt Margit (szerk.) – Guld Ádám (szerk.) Bp. ; Pécs : Gondolat : PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tansz. 311 p. (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok)
 • Isten háta mögött : történetek teremtő emberekről. Szőnyi Szilárd (szerk.) Bp. : Heti Válasz Lap- és Kvk. 231 p.
 • Bibó István (1911-1979) – Bibó István (1911-1979): Visszaemlékezések. Hanák Gábor (utószó) – Dénes Iván Zoltán (szerk.) Bp. : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely 455 p. + DVD (Bibó István munkái, 12.)
 • Papp István: A magyar népi mozgalom története, 1920-1990. Bp. : Jaffa 282 p.
 • Krämer, Ludwig (1939-): Az Európai Unió környezeti joga. Horváth Zsuzsanna (ford.) – Szécsényi László (szerk.) Bp. ; Pécs : Dialóg Campus 464 p. (Institutiones juris) (Dialóg Campus szakkönyvek)
 • Eu-jog. Osztovits András (szerk.) Bp. : HVG-ORAC 573 p.
 • Eisler János (1942-): Kis könyv a szent koronáról. Bp. : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút 346, [5] p., [28] t.
 • Dupka György (1952-): „Hova tűnt a sok virág…” : időutazás az Urálba magyar és német rabok (1941-1955) nyomában : történelmi szociográfia. Dupka György (szerk.) – Fejes János (szerk.) – Tirkánics Gabriella (szerk.) Ungvár ; Bp. : Intermix 224 p. (Kárpátaljai magyar könyvek, 221.)
 • Hermann Attila (1977-) – Szanyi Miklós (1961-): „Csak előre, édes fiam…” : a magyar Szent Korona országaiból sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban. Horváth László (fotó) [Debrecen] : Méliusz 247 p.
 • Mák Ferenc (1956-): Vesztegzár : Jugoszlávia és utódállamai – Szerbia, Horvátország és Szlovénia – magyarságának sorstörténetéből. Filep Tamás Gusztáv (szerk., sajtó alá rend.) – Zelei Miklós (szerk., sajtó alá rend.) – Gyurgyák János (szerk.) [Somorja] ; Bp. : Méry Ratio : Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 323, [2] p. (Pro minoritate könyvek)
 • Zsolnai Anikó (1961-): A szociális fejlődés segítése. Bp. : Gondolat 273 p.
 • Bencsik Gábor (1954-): Magyar cigány képes könyv : a magyarországi cigányság történeti ikonológiája, 1686-1914. Bp. : M. Mercurius 311 p.
 • Tátrai Zsuzsanna (1945-): Ünnepről ünnepre. Karácsony-Molnár Erika (fotó) Bp. : Napkút 124, [2] p., [16] t.
 • Tasnádi Péter (1942-) – Skrapits Lajos (1938-) – Bérces György: Általános fizika. 1/1. Mechanika 1. Bp. : Dialóg Campus 486, [2] p.
 • Szlukovényi Beáta – Hertelendy Csaba: Föld. Sipos Norbert (ill.) Bp. : Lilliput : Gulliver 48 p. (100 állomás – 100 kaland)
 • Kovács Zsolt (1963-): A vadon vándora : úti jegyzetek két világrészről. [Pusztazámor] : DNM 207 p.
 • Rácz Gábor – Rácz-Kotilla Erzsébet – Szabó László Gy.: Gyógynövények ismerete : a fitoterápia és az alternatív medicina alapjai. Fáryné Szalatnyay Judit (fotó) – Babulka Péter (fotó) Bp. : Galenus 554 p., [5] t. (Galenus könyvek)
 • Kulcsár Béla (1944-): Robottechnika. Bp. : Typotex 369 p.
 • Csikány Tamás (1958-) – Eötvös Péter – Németh Balázs (1976-): A szabadságharc kézi lőfegyverei 1848-1849 : a gyutacsos tűzfegyverek története. Bp. : Kossuth 122 p.
 • Marosi Ernő (1940-): A romanika Magyarországon. Bakos Ágnes (fotó) Bp. : Corvina 174 p. (Stílusok – korszakok)
 • Sinkó Katalin: Ideák, motívumok, kánonok : tanulmányok a 19-20. századi képkultúra köréből. Csorba Géza (szerk.) – Nagy Ildikó (szerk.) – Jávor Anna (szerk.) Bp. : Magyar Nemzeti Galéria 319 p. + CD ROM (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai)
 • Kiss Manyi : Thália legrakoncátlanabb tündére. Szebeni Zsuzsa (szerk.) Bp. : OSZMI 111 p.
 • Adamikné Jászó Anna (1942-): Klasszikus magyar retorika : argumentáció és stílus. Bp. : Holnap 547 p.
 • Bollobás Enikő (1952-): Egy képlet nyomában : karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból. Bp. : Balassi 234 p.
 • Babits Mihály: Jónás könyve. Pomogáts Béla (szerk.) Bp. : Nap 326 p. (Egy vers)
 • Író a száműzetésben: Mikes Kelemen. Tüskés Gábor (szerk.) – Csörsz Rumen István (közrem.) – Hegedűs Béla (közrem.) Bp. : Universitas 355 p., [22] t. (Historia litteraria, 28.)
 • Szemadám György (1947-): Leopárd a teraszon : afrikai útiképek. Bp. : EX-BB K. 188, [3] p,
 • Magyar Zoltán (1967-): A híres Báthoriak : történelmi emlékek és folklórhagyományok. Bp. : Kairosz 239 p., [16] t.
 • Erdélyi István (1931-): Magyar őstörténeti minilexikon. Bp. : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút 291 p.
 • Fehér Géza (1890-1955): A bolgár-török műveltség emlékei : és magyar őstörténeti vonatkozásaik. Bp. : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút 195, [4] p. (Ómúltunk tára, 9.)
 • Jánoska Antal (1954-) – Horváth Ferenc (1943-): Zsugaléria : képeslap és kártya a humor tükrében. Szávai Géza (szerk.) Bp. : Pont 100 p. (Csintalan múzsa sorozat)
 • Miskolczy Ambrus (1947-): Milyen nemzetet az emberiségnek? : Kazinczytól Kossuthig – Széphalomtól Turinig. Bp. : Gondolat 185 p.
 • Pál-Antal Sándor (1939-): A székelyek földje és népe. Marosvásárhely : Mentor 423 p.
 • A Seuso-kincs és Pannonia : magyarországi tanulmányok a Seuso-kincsről : 1. kötet. Visy Zsolt (szerk.) – Mráv Zsolt (közrem.) Pécs : PTE BTK Régészeti Tanszék : GeniaNet 138 p.
 • Szalay Károly (1929-): Írott sziklák, festett barlangok : őskorok művészete. Bp. : Kairosz 276, [40] p., [24] t.
 • Egyed Ákos (1929-): A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1989-ig. Jav., bőv. kiad. Csíkszereda : Pallas-Akadémia 399, [6] p.
 • Balázs Imre József (1976-): Blanka birodalma : gyermekversek. Keszeg Ágnes (ill.) Kolozsvár : Koinónia 54, [3] p.
 • Barabás Zsófi – Moizer Zsuzsa: Mindenki tud rajzolni. Bp. : Scolar [176] p.
 • Benyovszky Anita: Péterke beszélni fog. Bp. : Palimpszeszt : Prae.hu Lapozó (40) p.
 • Berg Judit (1974-): Rumini Ferrit-szigeten. Kálmán Anna (ill.) Bp. : Pozsonyi Pagony 101 p.
 • Both Gabi: A hintarabló : lilipótvárosi kalandok. Maros Krisztina (ill.) Bp. : Pozsonyi Pagony 59, [5] p.
 • Carroll, Lewis (1832-1898): Évike Tündérországban. Kosztolányi Dezső (ford.) – Fáy Dezső (ill.) Bp. : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút 109, [2] p. (Remekírók retró, 5.)
 • Fecske Csaba (1948-): Árnyas kertben. Miskolc : Felsőmagyarország K. 122 p.
 • Három toll. Szalma Edit (ill.) – Grimm, Jakob (alapján) – Grimm, Wilhelm (alapján) Bp. : Csimota [32] t.
 • Jókai Anna (1932-): Éhes élet : regény. Bp. : Széphalom Kvműhely 341 p.
 • Justh Zsigmond (1863-1894): Justh Zsigmond válogatott művei : szerzői kötetek. Kiczenko Judit (sajtó alá rend. és jegyz.) – Kardeván Lapis Gergely (sajtó alá rend. és jegyz.) – Nagy Judit (ford.) Bp. : Ráció K. 611, [4] p. (Kötelező ritkaságok, 7.)
 • Justh Zsigmond (1863-1894): Az utazás filózófiája : útirajzok, novellák. Bp. : Kortárs : OSZK 280 p.
 • Kárpáti Kamil (1929-) – Ősz Éva (1985-): Nóka történetei : versek és rajzok kamaszoknak. Bp. : Stádium : Új Átlók 87 p.
 • Kárpáti Kamil (1929-): Kárpáti Kamil összes prózái. 3. Trombitás Ali : trilógia. Trombitás Ali cirkusza + Trombitás Ali és a gyerekrablók + Égjáró Trombitás Ali. Lacza Márta (ill.) – Würtz Ádám (ill.) Bp. : Stádium 551 p.
 • Király Kinga Júlia (1976-): A szerencse fia : mesejátékok. Bakó Helén (ill.) Marosvásárhely : Mentor 110 p.
 • Kollár János (1962-): Angyalszárny : [versek gyermekeknek és gyermekszívű felnőtteknek]. Debrecen : TT Play Kft. 128 p.
 • Kormos István (1923-1977): Ejhaj, csibekas! : verses mesék. Réber László (ill.) Bp. : Osiris 87, [2] p.
 • Bálint Tibor: Kérdések könyve. Csillag István (ill.) – Orbán Kinga (szerk.) Csíkszereda : Pallas-Akadémia 46 p. (Mesevonat, 21.)
 • Kozma Mária (1948-): Marcika és a kóborok : [Marcika-mesék, 2.]. Csillag István (ill.) – Orbán Kinga (szerk.) Csíkszereda : Pallas-Akadémia 41 p. (Mesevonat, 20.)
 • Lackfi János (1971-): Kapjátok el Tüdő Gyuszit! : versek felnőttes gyerekeknek és gyerekes felnőtteknek. Molnár Jacqueline (ill.) Bp. : Móra 84, [3] p.
 • Maros Krisztina: Tücsök a holdon. Bp. : Manó Kv. [30] p.
 • Mechler Anna: Bartoló, a markoló. Hajba László (ill.) Bp. : Manó Kv. 63 p.
 • Muszka Sándor (1980-): Sanyi bá : székely egypercesek. Csillag István (ill.) Bp. : Ulpius-ház 156, [2] p. + CD
 • Oravecz Imre (1943-): Kaliforniai fürj. Pécs : Jelenkor 621 p.
 • Pacskovszky Zsolt (1968-) – Rigler Ilona: Hogyan élheted túl, ha rád száll az osztály?. Bp. : Móra 52 p. (Lélekdoki, 1.)
 • Petelei István (1852-1910): A gyermek : kötetben meg nem jelent elbeszélések. Urbán László (sajtó alá rend.) Arad : Concord Media Jelen 270 p. (Irodalmi jelen könyvek)
 • Sarkady Mária (1933-): A cica, aki szerette a Holdat : mesék. Oláh Mátyás László (ill.) Bp. : Nyitott Kvműhely 276 p.
 • Sarusi Mihály (1944-): Lajtabánsági állatmesék. Miskolc : Felsőmagyarország K. 216 p.
 • Szabó Tibor Benjámin (1976-): Kamufelhő : hűtlen apák könyve. Bp. : Scolar 146, [5] p.
 • Szántó György (1893-1961): Esze Tamás talpasai : történelmi regény. Kolozsvár : Kriterion 206 p. (Történelmi regények)
 • Tamkó Sirató Károly (1905-1980): Medirám királylány mesélő kertje. Faltisz Alexandra (ill.) Bp. : Holnap 110, [5] p.
 • Tersánszky J. Jenő (1888-1969): Kacor Dani : két történet : Makk Marci hőstette és Kacor Dani csínyjei. Pásztohy Panka (ill.) Bp. : Holnap 84 p.
 • Vörös István (1964-): Aki nevetve született : mesék gyerekeknek és felnőtteknek. Bp. : Napkút 313, [6] p.

in English

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük