Minőségpolitikai nyilatkozat (a Stratégiai terv része)

Minőségpolitikai nyilatkozat

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár vezetése e nyilatkozatban vállalja, hogy szolgáltatásait és munkafolyamatait oly módon szervezi, amellyel a használók igényeit a legjobban és legteljesebben kielégíti. Alapvető  feladatának tekinti a partneri elégedettség elérését, célja, hogy korszerű és minőségi szolgáltatást nyújtson. A célok elérése érdekében tevékenységét rendszeresen elemzi, felméri a használók igényeit és elégedettségét, s ezek tükrében szolgáltatásait folyamatosan javítja. A könyvtár törekszik az esélyegyenlőségi szempontok maradéktalan érvényesítésére úgy a könyvtár épületében, a könyvtári szolgáltatásokban, mint a könyvtár honlapján és a közösségi oldalakon. A könyvtári környezettel kapcsolatban is a minőségi szempontokat érvényesíti. Megfelelő terekben, kulturált berendezést biztosít a könyvtár használatához. A terek tisztasága, a gyűjtemény, a használók és a munkatársak személyi biztonsága és a környezet megóvása kiemelt figyelmet kap. A könyvtár működésére vonatkozó  dokumentumokat, adatokat nyilvánosságra hozza. A könyvtárban Minőségirányítási Csoport működik, amely folyamatosan figyelemmel követi a minőségpolitikai elvek érvényesülését és fejleszti a minőségirányítási rendszert.

Részlet a Justh Zsigmond Városi Könyvtár stratégiai terve, 2021-2025. című dokumentumból.